Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 26. září 2022

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje pokyny a metody, podle kterých shromažďujeme a spravujeme Vaše údaje, které jste nám poskytli během používání našich služeb. Shrnuje vaše práva a podrobně Vás informuje o tom, jak chrání různé zákony Vás a Vámi poskytnuté informace.

Vaše osobní údaje používáme pouze k tomu, abychom uměli naše služby poskytovat v souladu se zákony a předpisy a pro neustálé zlepšování kvality našich služeb. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, co je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Interpretace a definice

Interpretace

Slova, která jsou napsána velkými písmeny, mají svůj vlastní specifický význam, jak je popsáno níže. Tyto definice zůstávají nezměněny bez ohledu na to, zda je používáme v jednotném nebo množném čísle, v jakémkoli rodu.

Definice

Používáme jej s konkrétním významem ve Prohlášení o ochraně údajů:

 • Uživatelský účet: Jedinečný účet, který jste si vytvořili pro používání našich Služeb na naší Webové stránce.
 • Společnost: (dále jen "Společnost", "My", "Nás", "Pro Nás", "Od Nás", "S Námi", "K Nám", "Naši") Naturtrend Impex Kft (sídlo: Maďarsko, 6771 , Szeged , Hősök tere 5). Z pohledu GDPR Společnost má také význam Provozovatele údajů.
 • Cookies: Malé, jednoduché, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného elektronického zařízení při používání webových stránek a mohou obsahovat vaši historii procházení a preference na těchto webových stránkách.
 • Provozovatel údajů: Společnost se ve smyslu GDPR (General Data Protection Regulation) označuje jako právnická osoba, která sama nebo společně s jinými fyzickými a právnickými osobami určuje účel a způsob použití Vašich osobních údajů.
 • Zařízení: Jakékoliv zařízení vhodné pro používání naší Služby, jako například počítač, tablet, telefon.
 • Facebooková stránka: veřejný profil spravovaný pod názvem Naturtrend Impex na rozhraní Facebooku, vytvořený a spravovaný Společností. Dostupné zde: https://www.facebook.com/shop.naturtrend
 • Osobní údaje: Jakékoliv informace, které přímo patří dané osobě. Osobní údaje jsou ve smyslu GDPR jakékoli informace, které se vás týkají a které je možné použít k vaší identifikaci, jako je jméno, rodné číslo, bydliště a místo pobytu, online identifikátor, fyzické a psychické popisy, genetické, duševní, finanční, kulturních a sociálních charakteristik.
 • Služba: Používání naší webové stránky.
 • Poskytovatel služeb: Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Vztahuje se na všechny podniky, které jako třetí strany a na všechny osoby, které pracují přímo pro Společnost, nám pomáhají provádět naši Službu a zlepšovat její kvalitu. S ohledem na GDPR jsou všichni poskytovatelé služeb zároveň i Provozovateli údajů.
 • Údaje z používání: automaticky shromažďované údaje, které se generují během používání Služby, obvykle kvůli její struktuře (např. trvání návštěvy stránky).
 • Webová stránka: Internetový obchod Naturtrend Impex, dostupný zde: https://shop.naturtrend.com
 • Vy: fyzická osoba, která používá Službu, nebo právnická osoba nebo podnik, jejímž jménem fyzická osoba Službu používá.
  V souvislosti s GDPR jste dotyčným uživatelem (Dotčená osoba) v procesu správy údajů prostřednictvím svých Osobních údajů.

Zaznamenávání a používání vašich osobních údajů

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje

Během používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité Osobní údaje, na základě kterých vás můžeme identifikovat a kontaktovat. Tyto zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Celé jméno
 • Telefonní číslo
 • Adresa bydliště nebo bydliště, jako je země, město, PSČ, ulice, číslo domu
 • Údaje pocházející z používání Služby

  Když platíte za některé z našich produktů, můžeme obdržet číslo vašeho bankovního účtu, které později nepoužíváme, neevidujeme ani neposíláme dál.

Údaje o používání

Když používáte naši webovou stránku, automaticky se zaznamenávají určité údaje. Takové údaje zahrnují mimo jiné vaši IP adresu, typ a verzi prohlížeče, který používáte, stránky, které navštívíte na naší webové stránce a čas a trvání těchto návštěv. Patří sem i jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje, které s nimi lze propojit (např. operační systém telefonu).

Soubory cookie a další technologie sledování

Používáme soubory cookie a jiné podobné technologie sledování, které zaznamenávají, jak používáte naši službu, a následně ukládají takto shromážděné informace.

Mezi takové další technologie patří webové majáky, skripty a značky, které pomáhají zlepšovat naši Službu lepším pochopením chování zákazníků.

 • Soubory cookie nebo soubory cookie procházení: Malé, jednoduché textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při používání webových stránek. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby vás upozornil, když webová stránka používá určité soubory cookie. V případě odmítnutí všech souborů cookie však některé části naší Služby nebudou moci fungovat normálně, takže nebudete moci nakupovat. Pokud jste ve svém prohlížeči nenastavili kategorické odmítnutí používání souborů cookie, naše služba bude určitě používat určité soubory cookie.
 • Webové majáky: Některé části naší služby mohou používat malé soubory, web beacons, které společnosti umožňují například počítat počet návštěv na určitých stránkách a generovat z nich anonymní statistickou zpětnou vazbu.

Používané cookies a webové majáky dynamicky neovlivňují zobrazovaný obsah, takže cena, inventář a způsob doručení se nikdy nemění v závislosti na nich. Jedinou výjimkou je doporučené zvýraznění určitých produktů, pokud lze na statistickém základě předpokládat, že by vás mohli zajímat. Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „příležitostné“. Zbývající soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení, i když je vaše zařízení již offline, přičemž příležitostné soubory cookie se z vašeho zařízení vymažou, jakmile zavřete prohlížeč. Naše webová stránka používá trvalé i příležitostné soubory cookie s následujícími účely:

životně důležité soubory cookie:
Typ: Příležitostný soubor cookie
Spravuje: Mi
Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné poskytování naší Služby. Umožňují fungování základních funkcí webové stránky (např. dočasné zaznamenávání toho, co jste vložili do nákupního košíku). Bez těchto souborů cookie bychom nemohli zaznamenat váš nákupní záměr a tyto soubory cookie používáme pouze a konkrétně k tomu, abychom vám umožnili používat naši Službu.

Informace o souborech cookie / soubory cookie souhlasu:
Typ: Trvalý soubor cookie
Spravuje: Mi
Účel: Tyto soubory cookie zaznamenávají pouze to, které volitelné soubory cookie jste přijali nebo odmítli.

Funkční soubory cookie:
Typ: Trvalý soubor cookie
Spravuje: Mi
Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si preferovaný jazyk a nastavení stránky a vytvořit uživatelsky příjemnější prostředí tím, že je nebudeme muset znovu zadávat pokaždé, když navštívíte webovou stránku.

Soubory cookie pro sledování a zvýšení výkonu
Typ: Trvalý soubor cookie
Provozovatel: Třetí strana
Jeho účel: Tyto soubory cookie sledují návštěvnost webové stránky a zaznamenávají, jak uživatelé používají naše služby. Takto shromážděné informace vás mohou nepřímo identifikovat jako návštěvníka, protože přestože jsou ve všech případech anonymizovány, mohou mít jedinečný identifikátor zařízení, které používáte. Tyto cookies používáme například k testování nových funkcí a vzhledu stránky, neboť poskytují zpětnou vazbu o tom, jak reagujete na novinky, které se mají zavést.

Správa vašich osobních údajů

Naše společnost může použít vaše osobní údaje v následujících případech:

 • Provozovat náš internetový obchod, poskytovat naše služby, jako je například vytvoření smlouvy v případě nákupu.
 • Pro správu svého uživatelského účtu. Pokud se zaregistrujete, můžete využívat určité funkce, jako například vyžádání vzorku produktu zdarma, uložení různých doručovacích adres, zobrazení vašich předchozích objednávek.
 • Vytvořeno k plnění smluv a evidenci jejich procesů.
 • Kontaktovat nás prostřednictvím uvedené e-mailové adresy nebo telefonicky a SMS v případě, že vás můžeme informovat o novinkách týkajících se produktů, které jste si objednali nebo vašeho vzorového balení. Vaše kontaktní údaje používáme pro marketingové účely pouze tehdy, pokud jste k tomu předem dali souhlas.
 • Zobrazovat cílené reklamy a měřit jejich efektivitu. Za tímto účelem můžeme použít pouze vaše Osobní údaje, které jsou generovány soubory cookie sledování a zlepšování výkonu, Web Beacons nebo Údaje o používání. Bez vašeho výslovného souhlasu nikdy za žádných okolností nepoužijeme vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu k ničemu jinému než k uzavírání a plnění smluv.
 • K analýze údajů, k rozpoznání trendů na Webové stránce, k měření efektivity našich kampaní a image s cílem zlepšit kvalitu Služby. Za tímto účelem můžeme použít pouze vaše Osobní údaje, které jsou generovány soubory cookie sledování a zlepšování výkonu, Web Beacons nebo Údaje o používání. Bez vašeho výslovného souhlasu nikdy za žádných okolností nepoužijeme vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu pro tyto účely.

Vaše informace můžeme sdílet se třetími stranami v následujících případech:

 • S poskytovateli služeb, abychom mohli analyzovat, jak používáte naši Službu, a abychom mohli používat cílené reklamy na webových stránkách třetích stran. Pro zahájení bankovního převodu, zaznamenávání a zpracování plateb, například pro vedení účetnictví. Abychom zůstali v kontaktu, pokud probíhá v rozhraní provozovaném třetí stranou (např. Google Gmail).
 • V případě převodu nebo převzetí Společnosti, úplného nebo částečného prodeje nebo sloučení s jinou společností, může námi spravované Osobní údaje zdědit právní nástupce Společnosti.
 • S místními prodejci a partnerskými společnostmi, je-li třeba je informovat k plnění smlouvy.
 • S obchodními partnery, pokud je to nutné pro splnění smlouvy informovat, například s námi smluvně dohodnutými kurýrními společnostmi, pokud si produkt nepřevezmete osobně.
 • S ostatními uživateli, pokud zveřejníte osobní údaje ve formě komentářů na naší webové stránce.
 • K jakémukoli jinému účelu, pokud s tím souhlasíte a výslovně s tím souhlasíte.

Uchování vašich Osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme jen do té doby, než je to nezbytně nutné na základě ustanovení Zásad ochrany osobních údajů. Patří sem naše zákonné povinnosti vůči příslušným orgánům, které nám ze smluv vyplývají, jako například účetnictví, ale i řešení sporů a stížností, které mohou vzniknout po ukončení smlouvy, či plnění bodů uvedených ve Všeobecných podmínkách a Podmínky (např. úhrada objednávky).

Naše společnost také uchovává určité údaje o používání pro účely analýzy údajů, které se generují během procházení webové stránky. Tyto informace se obvykle zaznamenávají jen na kratší dobu, maximálně však na 14 měsíců, výjimka - chceme-li zlepšit použitelnost webové stránky, zlepšit její nefunkčnost nebo zlepšit její bezpečný provoz.

Přesun vašich osobních údajů

S vašimi informacemi, včetně vašich Osobních údajů, se v zásadě nakládá v sídle Společnosti, ale může se to uskutečnit i na jiných místech, kde v současnosti pobývají osoby podílející se na této práci. To také znamená, že tyto informace mohou být přeneseny ke zpracování do města, země nebo jiné jurisdikce s jinými zákony na ochranu údajů, jako je vaše lokalita.

Když souhlasíte s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů a poté nám poskytnete osobní údaje, souhlasíte is tím, že těmto údajům umožníte pohyb tímto způsobem.

Naše společnost přijímá veškerá nezbytná opatření k tomu, aby se s vašimi osobními údaji nakládalo v bezpečném prostředí, v souladu s pokyny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a aby neskončily u neoprávněných třetích stran nebo na území jiné země. VÝJIMKA se uděluje, je-li to odůvodněno legitimními obchodními zájmy a vzhledem k podmínkám bezpečného pohybu a správy údajů.

Sdílení vašich osobních údajů

Vzhledem k obchodním aktivitám ovlivňujícím Společnost
V případě možného převodu nebo převzetí Společnosti, úplného nebo částečného prodeje nebo sloučení s jinou společností, může námi spravované Osobní údaje zdědit právní nástupce Společnosti. V takovém případě vás určitě upozorníme dříve, než budou vaše osobní údaje podléhat jurisdikci jiného Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Justiční organizace
Za určitých okolností může být naše společnost ze zákona povinna předat vaše osobní údaje, pokud o to důvodně požádají zločinecké nebo soudní organizace a orgány.

V případě jiných zákonných povinností
Naše společnost může sdílet vaše osobní údaje v dobré víře, pokud je to nutné k:

 • dodržovat zákonné požadavky,
 • chránit svůj majetek a práva,
 • v případě podezření z porušení zákona mu předcházet nebo jej následně sledovat,
 • chránit integritu uživatelů naší Služby nebo veřejné blaho,
 • chraňte se před právní odpovědností.

Bezpečnost vašich Osobních údajů

Bezpečnost vašich Osobních údajů je pro nás důležitá, ale je důležité zdůraznit, že žádný přenos nebo ukládání údajů na internetu nemůže poskytnout 100% ochranu. Snažíme se chránit vaše údaje komerčně udržitelným způsobem, ale nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Podrobné informace o tom, jak vaše osobní údaje používají poskytovatelé služeb

Poskytovatelé služeb, kteří s námi spolupracují, mohou mít přístup k některým vašim osobním údajům. Správa informací shromážděných, uložených, používaných a přenášených třetími stranami o činnostech prováděných na naší webové stránce probíhá v souladu s ustanoveními jejich vlastního Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Analýza

Můžeme použít služby poskytované třetími stranami, které nám pomohou pochopit a analyzovat, jak se naše služba používá.

 • Google Analytics
  Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, která dokáže sledovat a hlásit chování návštěvnosti webových stránek. Tyto údaje mohou využívat i jiné služby Google. Google může takto shromážděná data použít k zobrazování personalizovaných reklam prostřednictvím vlastního reklamního systému. Tuto službu Google máte možnost zrušit, pokud si do prohlížeče nainstalujete rozšíření, které automaticky brání fungování JavaScriptu používaného společností Google (ga.js, analytics.js, dc.js, gtag.js), takže informace o vašich návštěvách se sdílejí se společností Google s. Při návštěvě naší webové stránky máte také možnost odmítnout soubory cookie a webové majáky, které se k tomu používají.

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránce ochrany osobních údajů a smluvních podmínek společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Email marketing

Můžeme použít vaši poskytnutou e-mailovou adresu, abychom vás kontaktovali s propagačními materiály a bulletiny, pokud jste s tím předtím dali výslovný souhlas. Z odběru těchto e-mailů se můžete kdykoli odhlásit tak, že budete postupovat podle pokynů ke zrušení odběru v každém e-mailu nebo nás budete kontaktovat a uvést svou žádost o zrušení odběru.

E-mailový marketing realizujeme prostřednictvím systému Gmail. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů služby Gmail naleznete na webové stránce společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Platba

Poskytujeme také produkty, které lze zakoupit v rámci naší služby. V případě nákupu, v závislosti na zvoleném způsobu platby, můžete využít i online platební systémy provozované třetími stranami.

Využijete-li tyto možnosti platby, nebudeme ukládat ani zpracovávat vaše platební údaje (číslo bankovní karty, datum expirace, jméno na bankovní kartě, CVC/CCV kód). Tyto spravuje třetí strana poskytující způsob platby jako Poskytovatel služeb, jednajíc v souladu s vlastním prohlášením o ochraně údajů. Poskytovatelé služeb vždy používají tyto údaje v souladu se směrnicemi PCI-DSS stanovenými Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je systém vytvořený společně se značkami Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky systému PCI-DSS pomáhají zaručit bezpečnost vašich Osobních údajů.

Uskutečníte-li převod na náš účet sami bankovním převodem, budeme informováni o čísle vašeho bankovního účtu, které pak již žádným způsobem nepoužijeme, s výjimkou případů, kdy po nákupu uplatníte právo na odstoupení od smlouvy nebo z jiného důvodu, nastane situace, kdy vám musíme převést peníze zpět na váš účet.

Behaviorální reklama

Naše společnost může používat behaviorálně cílenou reklamu poté, co jste použili naši službu. Někteří poskytovatelé služeb mohou používat soubory cookie a webové signály nebo metody, které nejsou založeny na souborech cookie, které nám umožňují rozpoznat vaše zařízení, abychom lépe pochopili, jak používáte naši službu. Tyto údaje můžeme použít ke zlepšení bezpečnosti a kvality naší Služby ak zacílení cílených reklam, o které byste pravděpodobně měli zájem.

Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří jsou zapojeni do tohoto procesu, mohou sledovat, zaznamenávat, zpracovávat a přenášet informace vyplývající z jejich činnosti v souladu s podmínkami jejich vlastního prohlášení o ochraně údajů. Prostřednictvím údajů, které získáváme tímto způsobem:

 • můžeme měřit a analyzovat návštěvnost naší webové stránky a chování uživatelů našich služeb,
 • můžeme vám zobrazovat reklamy a nabídky produktů na webových stránkách a aplikacích provozovaných třetími stranami.
 • umíme měřit a analyzovat efektivitu našich reklamních kampaní.

Někteří poskytovatelé služeb mohou také používat metody sledování, které nejsou založeny na souborech cookie, takže fungují bez ohledu na nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči. Je možné, že váš prohlížeč nedokáže spravovat a omezit tyto způsoby sledování. K omezení takových metod shromažďování údajů a behaviorální reklamy, které nejsou založeny na souborech cookie, můžete použít následující nástroje třetích stran:

Můžete se rozhodnout omezit všechny přizpůsobené reklamy pomocí nastavení zabezpečení svého Zařízení (pokud má vaše zařízení takovou funkci), pomocí Omezit sledování reklam pro iOS a Deaktivovat přizpůsobení reklam pro Android. Další informace o těchto možnostech naleznete ve funkci nápovědy vašeho zařízení.

K vykonávání uvedených funkcí využíváme následujících poskytovatelů služeb:

 • Google Ads (AdWords)
  Reklamní systém Google Ads (AdWords) spravuje společnost Google. Na stránce Nastavení reklam Google můžete volně nastavit, co povolíte pro systém optimalizace reklam Google Analytics pro grafickou reklamu a pro Reklamní síť Google: http://www.google.com/settings/ads

  Společnost Google samostatně doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro zrušení nástroje Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Pomocí tohoto doplňku můžete omezit, ke kterým datům mají přístup analytické služby spravované společností Google.

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránce ochrany osobních údajů a smluvních podmínek společnosti Google: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook
  Reklamní systém Facebooku spravuje společnost Meta. Více o fungování zájmově orientovaného reklamního systému Facebooku se dozvíte zde: https://www.facebook.com/help/516147308587266

  Chcete-li omezit fungování reklamního systému Facebooku, postupujte podle pokynů Facebooku na toto téma: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook se řídí principy vytvořenými DAA (Digital Advertising Alliance) pro regulaci behaviorální reklamy. Možnosti DAA Facebooku můžete omezit ve Spojených státech (http://www.aboutads.info/choices/), Kanadě (http://youradchoices.ca/) nebo Evropě (http://www.youronlinechoices.eu/) provozované plochy .

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na stránce Zásady ochrany údajů společnosti Facebook: https://policies.google.com/privacy

GDPR Ochrana údajů

Zákonnost správy údajů

Zpracování Osobních údajů je zákonné pouze tehdy a v rozsahu, ve kterém je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • Udělili jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • správa údajů je nezbytná pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo je třeba provést kroky na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • správa údajů je nezbytná pro splnění zákonné povinnosti Provozovatele údajů;
 • správa údajů je nezbytná k ochraně životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby;
 • správa údajů je ve veřejném zájmu nebo je nezbytná ke splnění úkolu vykonávaného v rámci výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
 • správa údajů je nezbytná k prosazování oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetí strany.

Ve všech případech Společnost na požádání rada poskytne podrobnosti o příslušném právním základě pro správu údajů a o tom, zda je zpracování určitých údajů nezbytné k uzavření smlouvy nebo k plnění již uzavřené smlouvy.

Vaše práva podle GDPR

Naše společnost respektuje důvěrnost vašich Osobních údajů a zaručuje, že svá práva můžete uplatňovat svobodně.
Na základě našeho prohlášení o ochraně údajů a pokud jste obyvatelem Evropské unie, máte právo, které vám uděluje zákon:

 • Přístup k vašim Osobním údajům, které spravujeme: Máte právo na zobrazení, aktualizaci a vymazání informací, které o vás spravujeme. Můžete je upravovat a prohlížet po přihlášení se do svého Uživatelského účtu. Chcete-li zobrazit, aktualizovat nebo vymazat údaje, ke kterým se z nějakého důvodu tímto způsobem nemůžete dostat, nebo pokud se v procesu zaseknete, kontaktujte nás a my vám pomůžeme. Můžete také požádat o kopii údajů uložených o vás, jejichž snadno srozumitelný souhrn si můžete stáhnout z vašeho uživatelského účtu.
 • Oprava osobních údajů: Máte právo požadovat od nás opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, jsou-li v jakékoli formě nepřesné.
 • Odmítnutí zpracování vašich osobních údajů: Toto právo můžete uplatnit, když se jako správce údajů odvoláváme na prosazování našich oprávněných zájmů jako na právní základ zpracování údajů. Můžete je použít i tehdy, když používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely.
 • Löschen Ihrer personenbezogenen Daten: Sie haben das Recht, von Uns das endgültige Löschen Ihrer von Uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn es keinen triftigen Grund mehr gibt, sie aufzubewahren. Wenn Sie feststellen, dass jemand in Ihrem Namen ohne Ihre Zustimmung personenbezogene Daten an uns weitergegeben hat, sollten Sie dies unverzüglich dem für die Verarbeitung Verantwortlichen mitteilen, und Ihre Daten werden von Uns gelöscht.
 • Vymazání Vašich Osobních údajů: Máte právo nás žádat a přikázat, abychom Vaše Osobní údaje, které spravujeme, natrvalo vymazali, pokud již neexistuje skutečný důvod pro jejich další uchovávání. Pokud si všimnete, že nám někdo poskytl osobní údaje vaším jménem bez vašeho souhlasu, neprodleně o této skutečnosti informujte správce údajů a my vaše údaje vymažeme.
 • Přenos vašich osobních údajů: Máte právo nás žádat a přikázat, abychom vaše osobní údaje, které spravujeme, přenesli třetím stranám ve strukturované, transparentní, strojově čitelné formě. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automaticky shromažďované informace, s jejichž sběrem jste dříve souhlasili, jakož i na Osobní údaje, které jsme zpracovávali na vytvoření nebo plnění smlouvy.
 • Odvolat souhlas: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud tak učiníte, je možné, že v budoucnu nebudete moci využívat některé funkce naší Služby.

Uplatnění vašich práv na ochranu údajů, které vám poskytuje GDPR:

Chcete-li uplatnit svá práva uvedená výše, kontaktujte nás. Chtěli bychom upozornit, že v některých případech vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti před splněním vaší žádosti. Pokud se na nás obrátíte se žádostí týkající se vašich práv, vždy se ji pokusíme splnit podle našich možností a v co nejkratším čase.

Máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů ohledně nakládání s vašimi osobními údaji. Pro více informací, pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru, kontaktujte prosím místní úřad pro ochranu údajů nebo v Maďarsku Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací.

Pokud se domníváte, že v důsledku správy údajů Provozovatele byla porušena vaše práva, můžete se také obrátit na soud. Soud ve věci jedná mimo pořadí. Soud má jurisdikci pro soudní spor Maďarský kapitálový soud, avšak žalobu lze zahájit u soudu příslušné jurisdikce podle místa bydliště nebo místa pobytu podle výběru osoby, která ji zahájila.

Facebooková stránka:

Správce údajů facebookové stránky:

Naše společnost je provozovatelem údajů ve vztahu k vašim osobním údajům, když používáte naši službu. Jako provozovatel facebookové stránky (https://www.facebook.com/shop.naturtrend) je však naše společnost považována za provozovatele údajů ne výlučně, ale společně se společností Meta. Naše společnost souhlasila s podmínkami používání Facebooku, pomocí kterého můžete provozovat svoji stránku na Facebooku. Více se o nich můžete dozvědět přečtením všeobecných smluvních podmínek Facebooku: https://www.facebook.com/terms.php Více o zásadách správy údajů Facebooku se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

Facebook Insights

Naše společnost může souběžně s provozem naší facebookové stránky využívat službu Facebook Insights v souladu s nařízeními GDPR za účelem získávání anonymizovaných statistických údajů o lidech, kteří navštěvují facebookovou stránku. Za tímto účelem může Facebook umístit soubor cookie do vašeho zařízení, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tento soubor cookie obsahuje také jedinečný identifikátor a zůstává aktivní dva roky od jeho umístění, pokud jej nevymažete dříve. Informace poskytované souborem cookie přijímá, spravuje a ukládá společnost Facebook, obvykle když používáte služby Facebooku, používáte služby související s naší stránkou Facebook nebo používáte služby jiných společností, které také využívají určité služby Facebooku. Podrobnější informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Ochrana dětí

Naše služby necílíme na osoby mladší 13 let. Dobrovolně neshromažďujeme, nezpracováváme ani neuchováváme informace o nikom mladším 13 let. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem někoho, kdo spadá pod tuto věkovou hranici a víte, že zpracováváme Osobní údaje vašeho dítěte, kontaktujte nás. Pokud se dozvíme, že zpracováváme Osobní údaje kohokoli mladšího 13 let bez souhlasu rodičů, podnikneme potřebné kroky k odstranění těchto údajů z naší databáze.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými. Pokud kliknete na odkaz na webovou stránku provozovanou třetí stranou, dostanete se na webovou stránku příslušné třetí strany. Doporučujeme, abyste se při návštěvě každé takto otevřené webové stránky informovali io prohlášení o ochraně osobních údajů.
Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jaký obsah se zobrazuje na webových stránkách provozovaných třetími stranami a jakými pravidly ochrany údajů se řídí, takže naše společnost v tomto směru nepřebírá žádnou zodpovědnost.

Změny v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O změnách, které nastaly, vás budeme informovat umístěním aktualizovaného Prohlášení o ochraně osobních údajů na naší webové stránce. Před vstupem změn v platnost vás budeme informovat o způsobu, jakým byly provedeny změny ve Prohlášení o ochraně údajů, a to buď e-mailem nebo formou oznámení zveřejněného na naší webové stránce. Datum záznamu „Poslední aktualizace“ na začátku Prohlášení o ochraně osobních údajů vždy aktualizujeme. Doporučujeme, abyste si čas od času přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli o možných změnách. Změny vstoupí v platnost od okamžiku jejich sdílení v tomto rozhraní.

Klidně hledejte Nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se Prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím e-mailu: info@naturtrend.com
 • Zasláním dopisu na adresu: Naturtrend Impex Kft., Hösök tere 5, Szeged, 6771, Maďarsko