Všeobecné obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 26. septembra 2022

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje pokyny a metódy, podľa ktorých zhromažďujeme a spravujeme Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli počas používania našich služieb. Zhŕňa vaše práva a podrobne Vás informuje o tom, ako chránia rôzne zákony Vás a Vami poskytnuté informácie.

Vaše osobné údaje používame iba na to, aby sme vedeli naše služby poskytovať v súlade so zákonmi a predpismi a na neustále zlepšovanie kvality našich služieb. Používaním našich služieb súhlasíte s tým, čo je popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Interpretácie a definície

Interpretácie

Slová, ktoré sú napísané veľkými písmenami, majú svoj vlastný špecifický význam, ako je popísané nižšie. Tieto definície zostávajú nezmenené bez ohľadu na to, či ich používame v jednotnom alebo množnom čísle, v akomkoľvek rode.

Definície

Používame ho s konkrétnym významom vo Vyhlásení o ochrane údajov:

 • Používateľský účet: Jedinečný účet, ktorý ste si vytvorili na používanie našich Služieb na našej Webovej stránke.
 • Spoločnosť: (ďalej len "Spoločnosť", "My", "Nás", "Pre Nás", "Od Nás", "S Nami", "K Nám", "Naši") Naturtrend Impex Kft (sídlo: Maďarsko, 6771 , Szeged , Hősök tere 5). Z pohľadu GDPR Spoločnosť má aj význam Prevádzkovateľa údajov.
 • Cookies: Malé, jednoduché, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, mobilného telefónu alebo iného elektronického zariadenia pri používaní webových stránok a môžu obsahovať vašu históriu prehliadania a preferencie na týchto webových stránkach.
 • Prevádzkovateľ údajov: Spoločnosť sa v zmysle GDPR (General Data Protection Regulation) označuje ako právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými fyzickými a právnickými osobami určuje účel a spôsob použitia Vašich osobných údajov.
 • Zariadenie: Akékoľvek zariadenie vhodné na používanie našej Služby, ako napríklad počítač, tablet, telefón.
 • Facebooková stránka: verejný profil spravovaný pod názvom Naturtrend Impex na rozhraní Facebooku, vytvorený a spravovaný Spoločnosťou. Dostupné tu: https://www.facebook.com/shop.naturtrend
 • Osobné údaje: Akékoľvek informácie, ktoré priamo patria danej osobe. Osobné údaje sú v zmysle GDPR akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú a ktoré je možné použiť na vašu identifikáciu, ako je meno, rodné číslo, bydlisko a miesto pobytu, online identifikátor, fyzické a psychické popisy, genetické, duševné, finančné, kultúrnych a sociálnych charakteristík.
 • Služba: Používanie našej webovej stránky.
 • Webová stránka: Internetový obchod Naturtrend Impex, dostupný tu: https://shop.naturtrend.com
 • Poskytovateľ služieb: Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Vzťahuje sa na všetky podniky, ktoré ako tretie strany a na všetky osoby, ktoré pracujú priamo pre Spoločnosť, nám pomáhajú vykonávať našu Službu a zlepšovať jej kvalitu. S ohľadom na GDPR sú všetci poskytovatelia služieb zároveň aj Prevádzkovateľmi údajov.
 • Údaje z používania: automaticky zhromažďované údaje, ktoré sa generujú počas používania Služby, zvyčajne kvôli jej štruktúre (napr. trvanie návštevy stránky).
 • Vy: fyzická osoba, ktorá používa Službu, alebo právnická osoba alebo podnik, v mene ktorej fyzická osoba Službu používa.
  V súvislosti s GDPR ste dotknutým používateľom (Dotknutá osoba) v procese správy údajov prostredníctvom svojich Osobných údajov.

Zaznamenávanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zozbieraných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité Osobné údaje, na základe ktorých vás môžeme identifikovať a kontaktovať. Tieto zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Celé meno
 • Telefónne číslo
 • Adresa bydliska alebo bydliska, ako je krajina, mesto, PSČ, ulica, číslo domu
 • Údaje pochádzajúce z používania Služby

  Keď platíte za niektoré z našich produktov, môžeme dostať číslo vášho bankového účtu, ktoré neskôr nepoužívame, neevidujeme ani neposielame ďalej.

Údaje o používaní

Keď používate našu webovú stránku, automaticky sa zaznamenávajú určité údaje. Takéto údaje zahŕňajú okrem iného vašu IP adresu, typ a verziu prehliadača, ktorý používate, stránky, ktoré navštívite na našej webovej stránke a čas a trvanie týchto návštev. Patria sem aj jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje, ktoré s nimi možno prepojiť (napr. operačný systém telefónu).

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania

Používame súbory cookie a ďalšie technológie sledovania Používame súbory cookie a iné podobné technológie sledovania, ktoré zaznamenávajú, ako používate našu službu, a následne ukladajú takto zhromaždené informácie.

Medzi takéto ďalšie technológie patria webové majáky, skripty a značky, ktoré pomáhajú zlepšovať našu Službu lepším pochopením správania zákazníkov.

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadania: Malé, jednoduché textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri používaní webových stránok. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby vás upozornil, keď webová stránka používa určité súbory cookie. V prípade odmietnutia všetkých súborov cookie však niektoré časti našej Služby nebudú môcť fungovať normálne, takže nebudete môcť nakupovať. Ak ste vo svojom prehliadači nenastavili kategorické odmietnutie používania súborov cookie, naša služba bude určite používať určité súbory cookie.
 • Webové majáky: Niektoré časti našej služby môžu používať malé súbory, web beacons, ktoré spoločnosti umožňujú napríklad počítať počet návštev na určitých stránkach a generovať z nich anonymnú štatistickú spätnú väzbu.

Používané cookies a webové majáky dynamicky neovplyvňujú zobrazovaný obsah, takže cena, inventár a spôsob doručenia sa nikdy nemenia v závislosti od nich. Jedinou výnimkou je odporúčané zvýraznenie určitých produktov, ak možno na štatistickom základe predpokladať, že by vás mohli zaujímať. Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „príležitostné“. Zostávajúce súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení, aj keď je vaše zariadenie už offline, pričom príležitostné súbory cookie sa z vášho zariadenia vymažú hneď, ako zatvoríte prehliadač. Naša webová stránka používa trvalé aj príležitostné súbory cookie s nasledujúcimi účelmi:

životne dôležité súbory cookie:
Typ: Príležitostný súbor cookie
Spravuje: Mi
Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne poskytovanie našej Služby. Umožňujú fungovanie základných funkcií webovej stránky (napr. dočasné zaznamenávanie toho, čo ste vložili do nákupného košíka). Bez týchto súborov cookie by sme nemohli zaznamenať váš nákupný zámer a tieto súbory cookie používame iba a konkrétne na to, aby sme vám umožnili používať našu Službu.

Informácie o súboroch cookie / súbory cookie súhlasu:
Typ: Trvalý súbor cookie
Spravuje: Mi
Účel: Tieto súbory cookie zaznamenávajú iba to, ktoré voliteľné súbory cookie ste prijali alebo odmietli.

Funkčné súbory cookie:
Typ: Trvalý súbor cookie
Spravuje: Mi
Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si preferovaný jazyk a nastavenia stránky a vytvoriť užívateľsky príjemnejšie prostredie tým, že ich nebudeme musieť znova zadávať zakaždým, keď navštívite webovú stránku.

Súbory cookie na sledovanie a zvýšenie výkonu
Typ: Trvalý súbor cookie
Prevádzkovateľ: Tretia strana
Jeho účel: Tieto súbory cookie sledujú návštevnosť webovej stránky a zaznamenávajú, ako používatelia používajú naše služby. Takto zhromaždené informácie vás môžu nepriamo identifikovať ako návštevníka, pretože hoci sú vo všetkých prípadoch anonymizované, môžu mať jedinečný identifikátor zariadenia, ktoré používate. Tieto cookies používame napríklad na testovanie nových funkcií a vzhľadu stránky, pretože poskytujú spätnú väzbu o tom, ako reagujete na novinky, ktoré sa majú zaviesť.

Správa vašich osobných údajov

Naša spoločnosť môže použiť vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

 • Prevádzkovať náš internetový obchod, poskytovať naše služby, ako je napríklad vytvorenie zmluvy v prípade nákupu.
 • Na správu svojho používateľského účtu. Ak sa zaregistrujete, môžete využívať určité funkcie, ako napríklad vyžiadanie vzorky produktu zdarma, uloženie rôznych doručovacích adries, zobrazenie vašich predchádzajúcich objednávok.
 • Vytvorené na plnenie zmlúv a evidenciu ich procesov.
 • Kontaktovať nás prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy alebo telefonicky a SMS v prípade, že vás môžeme informovať o novinkách týkajúcich sa produktov, ktoré ste si objednali alebo vášho vzorového balenia. Vaše kontaktné údaje používame na marketingové účely iba vtedy, ak ste na to vopred dali súhlas.
 • Zobrazovať cielené reklamy a merať ich efektivitu. Na tento účel môžeme použiť iba vaše Osobné údaje, ktoré sú generované súbormi cookie sledovania a zlepšovania výkonu, Web Beacons alebo Údaje o používaní. Bez vášho výslovného súhlasu nikdy za žiadnych okolností nepoužijeme vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na nič iné ako na uzatváranie a plnenie zmlúv.
 • Na analýzu údajov, na rozpoznanie trendov na Webovej stránke, na meranie efektivity našich kampaní a imidžu s cieľom zlepšiť kvalitu Služby. Na tento účel môžeme použiť iba vaše Osobné údaje, ktoré sú generované súbormi cookie sledovania a zlepšovania výkonu, Web Beacons alebo Údaje o používaní. Bez vášho výslovného súhlasu nikdy za žiadnych okolností nepoužijeme vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na takéto účely.

Vaše informácie môžeme zdieľať s tretími stranami v nasledujúcich prípadoch:

 • S poskytovateľmi služieb, aby sme mohli analyzovať, ako používate našu Službu, a aby sme mohli používať cielené reklamy na webových stránkach tretích strán. Na začatie bankového prevodu, zaznamenávanie a spracovanie platieb, napríklad na vedenie účtovníctva. Aby sme zostali v kontakte, ak prebieha v rozhraní prevádzkovanom treťou stranou (napr. Google Gmail).
 • V prípade prevodu alebo prevzatia Spoločnosti, úplného alebo čiastočného predaja, alebo zlúčenia s inou spoločnosťou, môže nami spravované Osobné údaje zdediť právny nástupca Spoločnosti.
 • S miestnymi predajcami a partnerskými spoločnosťami, ak je potrebné ich informovať na plnenie zmluvy.
 • S obchodnými partnermi, ak je to potrebné pre splnenie zmluvy informovať, napríklad s nami zmluvne dohodnutými kuriérskymi spoločnosťami, ak si produkt neprevezmete osobne.
 • S ostatnými používateľmi, ak zverejníte osobné údaje vo forme komentárov na našej webovej stránke.
 • Na akýkoľvek iný účel, ak s tým súhlasíte a výslovne s tým súhlasíte.

Uchovanie vašich Osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na základe ustanovení Zásad ochrany osobných údajov. Patria sem naše zákonné povinnosti voči príslušným orgánom, ktoré nám zo zmlúv vyplývajú, ako napríklad účtovníctvo, ale aj riešenie sporov a sťažností, ktoré môžu vzniknúť po ukončení zmluvy, či plnenie bodov uvedených vo Všeobecných podmienkach a Podmienky (napr. úhrada objednávky).

Naša spoločnosť tiež uchováva určité údaje o používaní na účely analýzy údajov, ktoré sa generujú počas prehliadania webovej stránky. Tieto informácie sa zvyčajne zaznamenávajú len na kratšiu dobu, maximálne však na 14 mesiacov, výnimka - ak chceme zlepšiť použiteľnosť webovej stránky, zlepšiť jej nefunkčnosť alebo zlepšiť jej bezpečnú prevádzku.

Presun vašich osobných údajov

S vašimi informáciami, vrátane vašich Osobných údajov, sa v zásade nakladá v sídle Spoločnosti, ale môže sa to uskutočniť aj na iných miestach, kde sa v súčasnosti zdržiavajú osoby podieľajúce sa na tejto práci. To tiež znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené na spracovanie do mesta, krajiny alebo inej jurisdikcie s inými zákonmi na ochranu údajov, ako je vaša lokalita.

Keď súhlasíte s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov a potom nám poskytnete osobné údaje, súhlasíte aj s tým, že týmto údajom umožníte pohyb týmto spôsobom.

Naša spoločnosť prijíma všetky potrebné opatrenia na to, aby sa s vašimi osobnými údajmi nakladalo v bezpečnom prostredí, v súlade s pokynmi tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a aby neskončili u neoprávnených tretích strán alebo na území inej krajiny. VÝNIMKA sa udeľuje, ak je to odôvodnené legitímnymi obchodnými záujmami a vzhľadom na podmienky bezpečného pohybu a správy údajov.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Vzhľadom na obchodné aktivity ovplyvňujúce Spoločnosť
V prípade možného prevodu alebo prevzatia Spoločnosti, úplného alebo čiastočného predaja, alebo zlúčenia s inou spoločnosťou, môže nami spravované Osobné údaje zdediť právny nástupca Spoločnosti. V takom prípade vás určite upozorníme skôr, ako budú vaše osobné údaje podliehať jurisdikcii iného Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Justičné organizácie
Za určitých okolností môže byť naša spoločnosť zo zákona povinná odovzdať vaše osobné údaje, ak o to dôvodne požiadajú zločinecké alebo súdne organizácie a orgány.

V prípade iných zákonných povinností
Naša spoločnosť môže zdieľať vaše osobné údaje v dobrej viere, ak je to potrebné na:

 • dodržiavať zákonné požiadavky,
 • chrániť svoj majetok a práva,
 • v prípade podozrenia z porušenia zákona mu predchádzať alebo ho následne sledovať,
 • chrániť integritu používateľov našej Služby alebo verejné blaho,
 • chráňte sa pred právnou zodpovednosťou.

Bezpečnosť vašich Osobných údajov

Bezpečnosť vašich Osobných údajov je pre nás dôležitá, ale je dôležité zdôrazniť, že žiadny prenos alebo ukladanie údajov na internete nemôže poskytnúť 100% ochranu. Snažíme sa chrániť vaše údaje komerčne udržateľným spôsobom, ale nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Podrobné informácie o tom, ako vaše osobné údaje používajú poskytovatelia služieb

Poskytovatelia služieb, ktorí s nami spolupracujú, môžu mať prístup k niektorým vašim osobným údajom. Správa informácií zhromaždených, uložených, používaných a prenášaných tretími stranami o činnostiach vykonávaných na našej webovej stránke prebieha v súlade s ustanoveniami ich vlastného Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Analýza

Môžeme použiť služby poskytované tretími stranami, ktoré nám pomôžu pochopiť a analyzovať, ako sa naša služba používa.

 • Google Analytics
  Google Analytics je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá dokáže sledovať a hlásiť správanie návštevnosti webových stránok. Tieto údaje môžu využívať aj iné služby Google. Google môže takto zhromaždené údaje použiť na zobrazovanie personalizovaných reklám prostredníctvom vlastného reklamného systému.

  Túto službu Google máte možnosť zrušiť, ak si do prehliadača nainštalujete rozšírenie, ktoré automaticky bráni fungovaniu JavaScriptu používaného spoločnosťou Google (ga.js, analytics.js, dc.js, gtag.js), takže informácie o vašich návštevách sa zdieľajú so spoločnosťou Google s. Pri návšteve našej webovej stránky máte tiež možnosť odmietnuť súbory cookie a webové majáky, ktoré sa na to používajú.

  Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke ochrany osobných údajov a zmluvných podmienok spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Email marketing

Môžeme použiť vašu poskytnutú e-mailovú adresu, aby sme vás kontaktovali s propagačnými materiálmi a bulletinmi, ak ste s tým predtým dali výslovný súhlas. Z odberu týchto e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že budete postupovať podľa pokynov na zrušenie odberu v každom e-maile alebo nás budete kontaktovať a uviesť svoju žiadosť o zrušenie odberu. E-mailový marketing realizujeme prostredníctvom systému Gmail.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov služby Gmail nájdete na webovej stránke spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Platba

Poskytujeme aj produkty, ktoré je možné zakúpiť v rámci našej služby. V prípade nákupu, v závislosti od zvoleného spôsobu platby, môžete využiť aj online platobné systémy prevádzkované tretími stranami.

Ak využijete tieto možnosti platby, nebudeme ukladať ani spracovávať vaše platobné údaje (číslo bankovej karty, dátum exspirácie, meno na bankovej karte, CVC/CCV kód). Tieto spravuje tretia strana poskytujúca spôsob platby ako Poskytovateľ služieb, konajúc v súlade s vlastným vyhlásením o ochrane údajov. Poskytovatelia služieb vždy používajú tieto údaje v súlade so smernicami PCI-DSS stanovenými Radou pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je systém vytvorený spoločne so značkami Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky systému PCI-DSS pomáhajú zaručiť bezpečnosť vašich Osobných údajov.

Ak uskutočníte prevod na náš účet sami bankovým prevodom, budeme informovaní o čísle vášho bankového účtu, ktoré potom už žiadnym spôsobom nepoužijeme, s výnimkou prípadov, keď po nákupe uplatníte právo na odstúpenie od zmluvy alebo z iného dôvodu, nastane situácia, kedy vám musíme previesť peniaze späť na váš účet.

Behaviorálna reklama

Naša spoločnosť môže používať behaviorálne cielenú reklamu po tom, ako ste použili našu službu. Niektorí poskytovatelia služieb môžu používať súbory cookie a webové signály alebo metódy, ktoré nie sú založené na súboroch cookie, ktoré nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, aby sme lepšie pochopili, ako používate našu službu. Tieto údaje môžeme použiť na zlepšenie bezpečnosti a kvality našej Služby a na zacielenie cielených reklám, o ktoré by ste pravdepodobne mali záujem. Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí sú zapojení do tohto procesu, môžu sledovať, zaznamenávať, spracovávať a prenášať informácie vyplývajúce z ich činnosti v súlade s podmienkami ich vlastného vyhlásenia o ochrane údajov. Prostredníctvom údajov, ktoré získavame týmto spôsobom:

 • môžeme merať a analyzovať návštevnosť našej webovej stránky a správanie používateľov našich služieb.
 • môžeme vám zobrazovať reklamy a ponuky produktov na webových stránkach a aplikáciách prevádzkovaných tretími stranami.
 • vieme merať a analyzovať efektivitu našich reklamných kampaní.

Niektorí poskytovatelia služieb môžu používať aj metódy sledovania, ktoré nie sú založené na súboroch cookie, takže fungujú bez ohľadu na nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači. Je možné, že váš prehliadač nedokáže spravovať a obmedziť tieto spôsoby sledovania. Na obmedzenie takýchto metód zhromažďovania údajov a behaviorálnej reklamy, ktoré nie sú založené na súboroch cookie, môžete použiť nasledujúce nástroje tretích strán:

Môžete sa rozhodnúť obmedziť všetky prispôsobené reklamy pomocou nastavení zabezpečenia svojho Zariadenia (ak má vaše zariadenie takúto funkciu), pomocou Obmedziť sledovanie reklám pre iOS a Deaktivovať prispôsobenie reklám pre Android. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete vo funkcii Pomocníka vášho zariadenia.

Na vykonávanie uvedených funkcií využívame nasledujúcich poskytovateľov služieb:

 • Google Ads (AdWords)
  Reklamný systém Google Ads (AdWords) spravuje spoločnosť Google. Na stránke Nastavenia reklám Google môžete voľne nastaviť, čo povolíte pre systém optimalizácie reklám Google Analytics pre grafickú reklamu a pre Reklamnú sieť Google: http://www.google.com/settings/ads

  Spoločnosť Google samostatne odporúča nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Pomocou tohto doplnku môžete obmedziť, ku ktorým vašim údajom majú prístup analytické služby spravované spoločnosťou Google.

  Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke ochrany osobných údajov a zmluvných podmienok spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook
  Reklamný systém Facebooku spravuje spoločnosť Meta. Viac o fungovaní záujmovo orientovaného reklamného systému Facebooku sa dozviete tu: https://www.facebook.com/help/516147308587266

  Ak chcete obmedziť fungovanie reklamného systému Facebooku, postupujte podľa pokynov Facebooku na túto tému: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook sa riadi princípmi vytvorenými DAA (Digital Advertising Alliance) pre reguláciu behaviorálnej reklamy. Možnosti DAA Facebooku môžete obmedziť v Spojených štátoch (http://www.aboutads.info/choices/), Kanade (http://youradchoices.ca/) alebo Európe (http://www.youronlinechoices.eu/) prevádzkované plochy.

  Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke Zásady ochrany údajov spoločnosti Facebook: https://policies.google.com/privacy

GDPR Ochrana údajov

Zákonnosť správy údajov

Spracúvanie Osobných údajov je zákonné len vtedy a v rozsahu, v ktorom je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Udelili ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov;
 • správa údajov je nevyhnutná na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo je potrebné vykonať kroky na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy;
 • správa údajov je nevyhnutná na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa údajov;
 • správa údajov je potrebná na ochranu životne dôležitých záujmov vás alebo inej fyzickej osoby;
 • správa údajov je vo verejnom záujme alebo je potrebná na splnenie úlohy vykonávanej v rámci výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • správa údajov je potrebná na presadzovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany

Vo všetkých prípadoch Spoločnosť na požiadanie rada poskytne podrobnosti o príslušnom právnom základe pre správu údajov a o tom, či je spracovanie určitých údajov nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo na plnenie už uzatvorenej zmluvy.

Vaše práva podľa GDPR

Naša spoločnosť rešpektuje dôvernosť vašich Osobných údajov a zaručuje, že svoje práva môžete uplatňovať slobodne. Na základe nášho vyhlásenia o ochrane údajov a ak ste obyvateľom Európskej únie, máte právo, ktoré vám udeľuje zákon:

 • Prístup k vašim Osobným údajom, ktoré spravujeme: Máte právo na zobrazenie, aktualizáciu a vymazanie informácií, ktoré o vás spravujeme. Môžete ich upravovať a prezerať po prihlásení sa do svojho Používateľského účtu. Ak chcete zobraziť, aktualizovať alebo vymazať údaje, ku ktorým sa z nejakého dôvodu týmto spôsobom nemôžete dostať, alebo ak sa v procese zaseknete, kontaktujte nás a my vám pomôžeme. Môžete tiež požiadať o kópiu údajov uložených o vás, ktorých ľahko zrozumiteľný súhrn si môžete stiahnuť z vášho používateľského účtu.
 • Oprava osobných údajov: Máte právo požadovať od nás opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú v akejkoľvek forme nepresné.
 • Odmietnutie spracúvania vašich osobných údajov: Toto právo môžete uplatniť, keď sa ako správca údajov odvolávame na presadzovanie našich oprávnených záujmov ako na právny základ spracúvania údajov. Môžete ich použiť aj vtedy, keď používame vaše osobné údaje na marketingové účely.
 • Vymazanie Vašich Osobných údajov: Máte právo nás žiadať a prikázať, aby sme Vaše Osobné údaje, ktoré spravujeme, natrvalo vymazali, ak už neexistuje skutočný dôvod na ich ďalšie uchovávanie. Ak si všimnete, že nám niekto poskytol osobné údaje vo vašom mene bez vášho súhlasu, bezodkladne o tejto skutočnosti informujte správcu údajov a my vaše údaje vymažeme.
 • Prenos vašich osobných údajov: Máte právo nás žiadať a prikázať, aby sme vaše osobné údaje, ktoré spravujeme, preniesli tretím stranám v štruktúrovanej, transparentnej, strojovo čitateľnej forme. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje len na automaticky zhromažďované informácie, s ktorých zberom ste predtým súhlasili, ako aj na Osobné údaje, ktoré sme spracúvali na vytvorenie alebo plnenie zmluvy.
 • Odvolať súhlas: Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak tak urobíte, je možné, že v budúcnosti nebudete môcť využívať niektoré funkcie našej Služby.

Uplatnenie vašich práv na ochranu údajov, ktoré vám poskytuje GDPR:

Ak chcete uplatniť svoje práva uvedené vyššie, kontaktujte nás. Chceli by sme upozorniť, že v niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti pred splnením vašej žiadosti. Ak sa na nás obrátite so žiadosťou týkajúcou sa vašich práv, vždy sa ju pokúsime splniť podľa našich možností a v čo najkratšom čase.

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov ohľadom nakladania s vašimi osobnými údajmi. Pre viac informácií, ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru, kontaktujte prosím miestny úrad pre ochranu údajov alebo v Maďarsku Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií.

Ak sa domnievate, že v dôsledku správy údajov Prevádzkovateľa boli porušené vaše práva, môžete sa tiež obrátiť na súd. Súd vo veci koná mimo poradia. Súd má jurisdikciu pre súdny spor Maďarský kapitálový súd, avšak žalobu možno začať na súde príslušnej jurisdikcie podľa miesta bydliska alebo miesta pobytu podľa výberu osoby, ktorá ju začala.

Facebooková stránka:

Správca údajov facebookovej stránky:

Naša spoločnosť je prevádzkovateľom údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom, keď používate našu službu. Ako prevádzkovateľ facebookovej stránky (https://www.facebook.com/shop.naturtrend) je však naša spoločnosť považovaná za prevádzkovateľa údajov nie výlučne, ale spoločne so spoločnosťou Meta. Naša spoločnosť súhlasila s podmienkami používania Facebooku, pomocou ktorého môžete prevádzkovať svoju stránku na Facebooku. Viac sa o nich môžete dozvedieť prečítaním všeobecných zmluvných podmienok Facebooku: https://www.facebook.com/terms.php Viac o zásadách správy údajov Facebooku sa dozviete v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

Facebook Insights

Naša spoločnosť môže súbežne s prevádzkou našej facebookovej stránky využívať službu Facebook Insights v súlade s nariadeniami GDPR za účelom získavania anonymizovaných štatistických údajov o ľuďoch, ktorí navštevujú facebookovú stránku. Na tento účel môže Facebook umiestniť súbor cookie do vášho zariadenia, keď navštívite našu stránku na Facebooku. Tento súbor cookie obsahuje aj jedinečný identifikátor a zostáva aktívny dva roky od jeho umiestnenia, pokiaľ ho nevymažete skôr. Informácie poskytované súborom cookie prijíma, spravuje a ukladá spoločnosť Facebook, zvyčajne keď používate služby Facebooku, používate služby súvisiace s našou stránkou Facebook alebo používate služby iných spoločností, ktoré tiež využívajú určité služby Facebooku. Podrobnejšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Ochrana detí

Naše služby necielime na osoby mladšie ako 13 rokov. Dobrovoľne nezhromažďujeme, nespracúvame ani neuchovávame informácie o nikom mladšom ako 13 rokov. Ak ste rodičom alebo opatrovníkom niekoho, kto spadá pod túto vekovú hranicu a viete, že spracovávame Osobné údaje vášho dieťaťa, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že spracúvame Osobné údaje kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez súhlasu rodičov, podnikneme potrebné kroky na odstránenie týchto údajov z našej databázy.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované inými. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku prevádzkovanú treťou stranou, dostanete sa na webovú stránku príslušnej tretej strany. Odporúčame, aby ste sa pri návšteve každej takto otvorenej webovej stránky informovali aj o prehlásení o ochrane osobných údajov.
Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, aký obsah sa zobrazuje na webových stránkach prevádzkovaných tretími stranami a akými pravidlami ochrany údajov sa riadia, takže naša spoločnosť v tomto smere nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O zmenách, ktoré nastali, vás budeme informovať umiestnením aktualizovaného Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Pred nadobudnutím účinnosti zmien vás budeme informovať o spôsobe, akým boli vykonané zmeny vo Vyhlásení o ochrane údajov, a to buď e-mailom alebo formou oznámenia zverejneného na našej webovej stránke. Dátum záznamu „Posledná aktualizácia“ na začiatku Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vždy aktualizujeme. Odporúčame, aby ste si z času na čas prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov, aby ste sa dozvedeli o možných zmenách. Zmeny nadobudnú účinnosť od okamihu ich zdieľania v tomto rozhraní.

Pokojne hľadajte Nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prostredníctvom e-mailu: info@naturtrend.com
 • Zaslaním listu na adresu: Naturtrend Impex Kft., Hősök tere 5, Szeged, 6771, Maďarsko